Mẫu đơn xin nghỉ phép mới nhất

36 193.233

Mẫu đơn xin nghỉ phép chuẩn nhất

Mẫu đơn xin nghỉ phép chuẩn năm 2018 là mẫu đơn thường xuyên được sử dụng trong doanh nghiệp khi cá nhân nào đó có việc riêng, việc gia đình cần giải quyết cần nghỉ một hai ngày như xin nghỉ phép cưới, xin nghỉ phép đi du lịch, nghỉ phép đi khám sức khỏe... Mẫu đơn xin nghỉ phép 2018 được soạn thảo và gửi lên bộ phận hành chính nhân sự và ban hãnh đạo công ty. Mời bạn đọc tải về mẫu đơn xin nghỉ phép mới nhất để tham khảo thêm.

Nội dung Mẫu đơn xin nghỉ phép:

Đơn xin nghỉ phép
Đơn xin nghỉ phép mới nhất 2018

Nội dung chi tiết mẫu đơn xin nghỉ phép như sau:

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

 Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty...........................................

         Phòng Hành Chính Nhân sự

Tên tôi là:.....................................................................................................................

Vị trí: ............................................ Phòng ban:.............................................................

Lý do xin nghỉ: .............................................................................................................

...................................................................................................................................

Thời gian xin nghỉ: .......................................................................................................

O Xin nghỉ tính phép                          O Xin nghỉ không tính phép

Kính mong ban lãnh đạo Công ty xem xét và tạo điều kiện cho tôi được phép nghỉ.

Xin trân trọng cảm ơn!

    Hà Nội, ngày.....tháng....năm....
Giám đốc
(Ký, họ tên)
Phòng hành chính nhân sự
(Ký, họ tên)
Cán bộ phụ trách
(Ký, họ tên)
Người làm đơn
(Ký, họ tên)
Đánh giá bài viết
36 193.233
Văn bản giáo dục Xem thêm