Đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 2017 Mẫu đơn xin nghỉ thai sản chuẩn nhất

Giới thiệu

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 2017

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 2017 trong bài dành cho những mẹ bầu, công chức, giáo viên hoặc cán bộ công nhân viên đang mang thai sắp đến kỳ sinh nở, chuẩn bị hoàn tất mọi thủ tục trước kỳ nghỉ dài chăm sóc cho bé. VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất để bạn thực hiện thủ tục theo đúng quy định của doanh nghiệp, đơn vị bảo hiểm.

Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản cho trường hợp đã nghỉ việc

Thủ tục làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản 2016

Chế độ thai sản 2016

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất: 

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 2016
Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất năm 2017

Nội dung chi tiết và đầy đủ của Đơn xin nghỉ hưởng chế độ thai sản được trình bày cụ thể dưới đây, mời các bạn tham khảo:

TÊN CƠ QUAN

……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------
 

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:…………………………………..........................

Tên tôi là:…………………........……..………......……………Sinh ngày……………………..……

Chức vụ:…………………………….........................….. Vị trí công tác:…………………………

Số CMTND:...................................... Ngày cấp................................ Nơi cấp....................

Địa chỉ hiện tại:................................................................................................................

Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày...../..../20.....đến ngày....../…../20…..

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho…….......................................………hiện đang công tác tại…................................................

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Giám đốc

..........., ngày.....tháng.....năm......

Người làm đơn
.................................

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản dành cho giáo viên

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất năm 2017
Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của giáo viên mới nhất

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin nghỉ thai sản dành cho giáo viên như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------- ***--------

ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN

                           Kính gửi:

 

- Phòng giáo dục và đào tạo huyện ............

- Ban giám hiệu Trường ...................

Tên tôi là: .............................................. Sinh ngày: ................................................

Nghề nghiệp: ...........................................................................................................

Nơi công tác: ..........................................................................................................

Hiện nay tôi đang mang thai nay đã đến tháng sinh và sắp đến ngày sinh bé theo dự kiến của bác sĩ. Vì vậy, tôi làm đơn này xin phép lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện .................................... và Ban giám hiệu Trường ........................ cho tôi được nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày ..... tháng .... năm ....... đến ngày ..... tháng ..... năm .....

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của nghành, của nhà trường.

Kính mong lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo huyện ......................, ban giám hiệu Trường .................................. xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

  ............., ngày....tháng....năm.....
Ý kiến của hiệu trưởng Người viết đơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 2017 để xem.

Tham khảo thêm nội dung liên quan

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Văn bản giáo dục