Đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 2017 Mẫu đơn xin nghỉ thai sản chuẩn nhất

Giới thiệu

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 2017

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 2017 dưới đây dành cho những mẹ bầu công chức hay giáo viên hoặc cán bộ công nhân viên đang mang thai sắp đến kỳ sinh nở, chuẩn bị cho mọi thủ tục được hoàn thiện trước kỳ nghỉ dài để chăm sóc cho bé. VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất để bạn thực hiện thủ tục theo đúng quy định của doanh nghiệp và đơn vị bảo hiểm.

Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản cho trường hợp đã nghỉ việc

Thủ tục làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản 2016

Chế độ thai sản 2016

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất: 

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 2016
Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất năm 2016

Nội dung chi tiết và đầy đủ của Đơn xin nghỉ hưởng chế độ thai sản được trình bày cụ thể dưới đây, mời các bạn tham khảo:

TÊN CƠ QUAN

……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------
 

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:…………………………………..........................

Tên tôi là:…………………........……..………......……………Sinh ngày……………………..……

Chức vụ:…………………………….........................….. Vị trí công tác:…………………………

Số CMTND:...................................... Ngày cấp................................ Nơi cấp....................

Địa chỉ hiện tại:................................................................................................................

Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày...../..../20.....đến ngày....../…../20…..

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho…….......................................………hiện đang công tác tại…................................................

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Giám đốc

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm......

Người làm đơn
.................................

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 2017 để xem.

Video đang được xem nhiều

Tham khảo thêm nội dung liên quan

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính