Đơn xin phép nghỉ học mới nhất 2018

49 121.037

Cách viết đơn xin nghỉ học cho học sinh, sinh viên

Mẫu đơn xin phép nghỉ học mới nhất 2018 dành cho học sinh, sinh viên khi cần phải nghỉ học trong thời gian ngắn, xin nghỉ ốm hay xin nghỉ học vì việc riêng. Đơn xin phép nghỉ học cho học sinh, sinh viên này sẽ được gửi lên giáo viên chủ nhiệm hay ban giám hiệu nhà trường. VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn học sinh, sinh viên cách viết đơn xin nghỉ học như sau.

Mẫu cam kết của phụ huynh và học sinh không vi phạm nội quy trường, lớp

Bản cam kết về việc thực hiện nội quy của học sinh

Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên

Biên bản họp phụ huynh học sinh đầu năm

Đơn xin phép nghỉ học mới nhất

Đơn xin phép nghỉ học mới nhất 2016

Nội dung của Mẫu đơn xin phép nghỉ học mới nhất 2016, mời các bạn tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..........., ngày……tháng…… năm ……

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: - Ban Giám hiệu

        - Phòng Công tác Chính trị – HSSV

        - Giáo viên chủ nhiệm

- Tôi đứng tên dưới đây:..................................................................................................................

- Hiện cư ngụ tại: .............................................................................................................................

- Sinh năm:............... là: Cha/ Mẹ/ Người trực tiếp nuôi dưỡng.................của HSSV tên: Lớp:......

Nay tôi làm đơn xin phép cho con em tôi được nghỉ học:……ngày (.............), kể từ ngày ……/……/…… đến hết ngày ……/……/……

- Lý do:.............................................................................................................................................

- Chứng từ kèm theo:......................................................................................................................

            GVCN                          
(Ký, ghi họ và tên)

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Xác nhận của Trưởng lớp

 (Trong tháng HSSV có nghỉ học bao nhiêu ngày)  

.....................................................

.....................................................

.....................................................

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 (Ký, ghi họ và tên)

....................................................

.....................................................

.....................................................

GIÁM HIỆU    

Duyệt

.....................................................

.....................................................

.....................................................

  PHÒNG CTCT – HSSV 

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Đề xuất của GV    

.....................................................

.....................................................

.....................................................

                      

Đánh giá bài viết
49 121.037
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm