Đơn xin rút hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2015

1 2.049

Đơn xin rút hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2015

Làm thế nào để rút hồ sơ xét tuyển Đại học, Cao đẳng? Bạn có phải đến trực tiếp trường rút hồ sơ hay có thể viết Giấy ủy quyền nhờ một người nào đó đến rút hồ sơ? Tất cả những thắc mắc của bạn sẽ được VnDoc hướng dẫn trong bài Cách rút hồ sơ xét tuyển Đại học 2015. Dưới đây là mẫu Đơn xin rút hồ sơ đăng ký xét tuyển đi kèm trong bản hướng dẫn, bạn đọc tham khảo và nhập nội dung chi tiết của mình nhé!

Cách rút hồ sơ xét tuyển Đại học 2015

Giấy ủy quyền rút hồ sơ xét tuyển

Công văn hỗ trợ thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng số 4079/BGDĐT-KTKĐCLGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
ĐỢT XÉT TUYỂN: Nguyện vọng I (Đợt 1)

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh trường .................................

Họ tên thí sinh:.................................................................................................................................

Số báo danh:.....................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc:..................................................................................................................................

Điện thoại: ...............................................................Email:...............................................................

Ngày ........../ 8/ 2015, tôi đã nộp hồ sơ ĐKXT nguyện vọng I (Đợt 1) vào trường Đại học.............................................. Bậc đào tạo: Đại học ...............Cao đẳng.................

Ngành 1: ...................................Mã ngành: ......................................Tổ hợp môn xét tuyển:................

Ngành 2: ...................................Mã ngành: ......................................Tổ hợp môn xét tuyển:................

Ngành 3: ...................................Mã ngành: ......................................Tổ hợp môn xét tuyển:................

Ngành 4: ...................................Mã ngành: ......................................Tổ hợp môn xét tuyển:................

Nay vì lí do cá nhân, thí sinh xin được rút hồ sơ ĐKXT đã nộp tại Trường.

Kính đề nghị Hội đồng tuyển sinh trường Đại học .......................................................tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN ĐÃ NHẬN LẠI HỒ SƠ

Tôi là: .................................................................

Số CMND.............................................................

Cấp ngày.........../......./......tại................................

Tôi đã nhận lại đầy đủ hồ sơ ĐKXT nguyện
vọng I của thí sinh có tên trên.

Ký tên

Hà Nội, ngày......tháng 8 năm 2015

Thí sinh
hoặc Người được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Đánh giá bài viết
1 2.049
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm