Đơn xin tham gia câu lạc bộ hè

24 41.515

Đơn xin học hè viết tay - Mẫu đơn xin tham gia câu lạc bộ hè

Mẫu đơn xin tham gia câu lạc bộ hè là mẫu đơn xin học hè được các bậc phụ huynh học sinh viết tay gửi đến Ban giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm để xin học hè cho con em mình. Mẫu đơn xin tham gia hoạt động hè bao gồm các thông tin về học sinh và cha mẹ học sinh, cam kết thực hiện đầy đủ các nội quy và quy định của nhà trường. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tải về sử dụng và tham khảo.

Mẫu đơn xin tham gia câu lạc bộ hè mới nhất Mẫu đơn xin tham gia câu lạc bộ hè

Nội dung chi tiết Mẫu đơn xin tham gia câu lạc bộ hè, mời các bạn tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o-------

ĐƠN XIN THAM GIA CÂU LẠC BỘ HÈ 2017

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường...................................

Đồng kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp:...................................

Tên tôi là:...............................................................................................................................................

Phụ huynh của em:..........................................................Học sinh lớp:.................................................

Địa chỉ:......................................................................Điện thoại:.............................................................

Căn cứ vào kết quả học tập, năng lực nhận thức của con em mình, gia đình tôi có nhu cầu cho con tham gia câu lạc bộ hè để ôn tập và nâng cao kiến thức cũng như các hoạt động giải trí tập thể.

Vậy tôi làm đơn này kính mong BGH và cô chủ nhiệm nhận cháu vào học. Khi được tham gia CLB hè tại nhà trường, gia đình tôi sẽ thực hiện tốt các nội quy, quy định của nhà trường. Gia đình tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đưa đón, nhắc nhở các cháu đảm bảo an toàn khi các cháu tham gia giao thông trên đường đi đến trường và khi ra về.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

......................., ngày....tháng....năm.......
Phụ huynh học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
24 41.515
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm