Đơn xin thành lập câu lạc bộ

Đơn xin thành lập câu lạc bộ mới nhất

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Đơn xin thành lập câu lạc bộ mà chúng tôi sưu tầm được. Mẫu đơn dùng để gửi lên ban lãnh đạo nhà trường xin thành lập câu lạc bộ phục vụ nhu cầu giải trí bổ ích của học sinh, sinh viên. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Đơn xin thành lập câu lạc bộ

CÂU LẠC BỘ ………………

TRƯỜNG…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP
Câu lạc bộ …………………

Kính gửi: Hội Sinh viên Trường……………..

Nhằm hưởng ứng phong trào …..………………………… trong sinh viên trường…………, đồng thời góp phần tạo nên sân chơi giải trí lành mạnh, bổ ích cho sinh viên sau những giờ học tập căng thẳng.

Căn cứ tình hình và nhu cầu của sinh viên về lĩnh vực ………………..........……..

Tôi tên: ……………………………………………… lớp ………………………..

Hiện đang sinh hoạt tại CLB ……………………………………………………….

Thay mặt cho nguyện vọng của nhóm yêu thích lĩnh vực …………...…………… đang học tập và rèn luyện tại trường………….kính đề nghị Hội Sinh viên trường tạo điều kiện cho chúng tôi thành lập Câu lạc bộ …………………………………………

Chúng tôi xin chấp hành đúng các quy định pháp luật của Nhà nước, nội quy của Nhà trường và quy chế hoạch động CLB của………..

Trong lúc chờ sự đồng ý và ra quyết định công nhận của Hội Sinh viên trường ………., đại diện cho nhóm yêu thích …………. xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

….………., ngày…….tháng…..năm………

Người làm đơn

Đơn xin thành lập câu lạc bộ

Đơn xin thành lập câu lạc bộ

Đánh giá bài viết
2 7.440
Văn hóa - Du lịch - Thể thao Xem thêm