Mẫu đơn xin thị thực Việt Nam

1 171

Mẫu đơn xin thị thực Việt Nam mới nhất

Mẫu đơn xin thị thực Việt Nam là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được cấp thị thực tại Việt Nam. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người xin cấp thị thực, ngày nhập cảnh, mục đích nhập cảnh... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin thị thực Việt Nam tại đây.

Mẫu đơn xin thị thực Việt Nam

Mẫu đơn xin thị thực Việt Nam

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin thị thực Việt Nam như sau:

ĐƠN XIN THỊ THỰC VIỆT NAM

1. Họ tên (chữ in hoa): ........................................................................................

Tên khác (nếu có): .............................................................................................

2. Sinh ngày..........tháng..........năm.............Giới tính:........................................

3. Nơi sinh: ........................................................................................................

4. Quốc tịch gốc: .........................Quốc tịch hiện nay: .......................................

5. Tôn giáo: ........................................................................................................

6. Nghề nghiệp: ..........................................Nơi làm việc: ..................................

7. Địa chỉ thường trú:..................................Số điện thoại: ..................................

8.Thân nhân:.......................................................................................................

Quan hệ

Họ tên

Ngày sinh

Quốc tịch

Địa chỉ thường trú

Bố

       

Mẹ

       

Vợ/chồng

       

Con

       

Con

       

9. Hộ chiếu số/ giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu số: .............................loại (2):

Cơ quan cấp: .........................................................có giá trị đến ngày:

10. Ngày nhập xuất cảnh Việt nam gần nhất (nếu có):

11. Dự kiến nhập cảnh Việt Nam ngày .........................; tạm trú ở VN ngày:

12. Mục đích nhập cảnh:

13. Cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh (nếu có):

- Cơ quan, tổ chức: ...............................................................................................

- Địa chỉ: ...............................................................................................................

- Cá nhân: họ tên: ................................................................................................

- Quan hệ với bản thân: .......................................................................................

14. Người dưới 14 tuổi đi cùng:

Ảnh photo

in

4x6 cm

(1)

 

Ảnh photo

in

4x6 cm

(1)

Số TT

Họ tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu

Quốc tịch

Quan hệ với bản thân

           
           
           

15. Đề nghị cấp thị thực: một lần  nhiều lần 

16. Đề nghị khác liên quan đến việc cấp thị thực (nếu có):

...............................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung trên đây là đúng sự thật.

 

............, ngày....tháng....năm...

 

Người làm đơn ký, ghi rõ họ tên

Ghi chú

(1) Mỗi người khai 01 bản, dán ảnh mới chụp, cỡ 4x6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu.

(2) Nếu là hộ chiếu thì ghi rõ phổ thông, công vụ hay ngoại giao; nếu là giấy tờ thay hộ chiếu thì ghi rõ tên giấy tờ đó

Đánh giá bài viết
1 171
Thủ tục hành chính Xem thêm