Mẫu đơn xin thực tập

Mẫu đơn xin thực tập là giấy tờ văn bản cần thiết, không thể thiếu khi bạn đang muốn xin thực tập tại doanh nghiệp, công ty nào đó để chuẩn bị cho đề án nghiên cứu luận văn tốt nghiệp của mình. VnDoc.com giới thiệu tới bạn đọc mẫu đơn xin thực tập để bạn tham khảo và hướng dẫn cách làm đơn đúng, ấn tượng để chuẩn bị cho quá trình đi thực tập. Mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

1. Đơn xin nhà trường đi thực tập

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------o0o-----------

ĐƠN XIN ĐI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Kính gửi: Ban Giám hiệu

Phòng Đào tạo

Khoa ...........................

Tên em là:...........................................................................................................

HSSV lớp: ...................................................................... Khoá:……………….

Được biết Nhà trường có chủ trương cho phép những HSSV đi thực tập tốt nghiệp nâng cao tay nghề khi:

 1. Đã học xong toàn bộ phần lý thuyết và thực hành cơ bản theo chương trình đào tạo và đạt điểm trung bình trở lên.
 2. Tự liên hệ được địa điểm thực tập đúng với ngành nghề được đào tạo ở trường.

Bản thân em xác định đủ điều kiện theo quy định của Nhà trường.

Em làm đơn này xin Nhà trường cho phép em được đi thực tập tốt nghiệp theo đúng ngành nghề được đào tạo ở Trường.

Địa điểm thực tập: ……………………………………………………………

...................................................................................................

Thời gian thực tập: từ ngày……………… đến hết ngày……………………….

Trong thời gian đi thực tập ngoài Trường, em xin hứa sẽ chấp hành các quy định sau:

 1. Tuân thủ nội quy – quy định của Nhà trường và cơ sở đến thực tập.
 2. Thực tập đúng nghề, đúng chương trình đã được đào tạo ở Trường.
 3. Chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong thời gian thực tập ngoài.
 4. Kết thúc quá trình thực tập có báo cáo kết quả thực tập, kèm theo nhận xét của đơn vị thực tập.

Ghi chú :

Ngày………………HSSV về Trường nộp báo cáo, thi lại những môn chưa đạt kết quả.

Ngày ..... tháng ..... năm 20

Ý KIẾN GIA ĐÌNH NGƯỜI LÀM ĐƠN

PHÒNG ĐÀO TẠO

KHOA .................

GIÁO VIÊN CN

2. Mẫu đơn xin thực tập số 2

Mời các bạn tham khảo mẫu đơn xin thực tập dưới đây:

Mẫu đơn xin thực tập

Ảnh
3x4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập_Tự do_Hạnh phúc
------***-----
ĐƠN XIN THỰC TẬP

Kính gửi: ......................................................................................................

Tôi tên: ........................................................................................................................

Sinh viên Trường: .........................................................Khoa:........................................

Chuyên ngành: .........................................................Hệ đào tạo:....................................

Địa chỉ liên hệ:...............................................................................................................

Số điện thoại liên lạc:.....................................................................................................

Nay tôi làm đơn này để xin thực tập và nghiên cứu luận văn tốt nghiệp tại đơn vị.

Đề tài xin thực tập:........................................................................................................

Thời gian thực tập: trong ….. tuần (từ)............................................................................

Đơn vị (chi nhánh/phòng nghiệp vụ) xin thực tập:.............................................................

Nếu được đơn vị tiếp nhận bố trí thực tập, tôi xin cam kết thực hiện các nội dung sau:

 • Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo, chủ trương thực tập do đơn vị quy định;
 • Luôn tuân thủ nội quy, quy chế hoạt động, quy định đối với sinh viên thực tập, bảo mật thông tin, an toàn tài sản của đơn vị;
 • Bồi hoàn các tổn thất, hư hao tài sản do bản thân tự gây ra với đơn vị (nếu có)
 • Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã cam kết.

Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại đơn vị.

Tôi xin chân thành cám ơn!

................., ngày......tháng ......năm .......
XÁC NHẬN CỦA KHOA QUẢN LÝ SV NGƯỜI LÀM ĐƠN

3. Mẫu đơn xin thực tập số 2

Ảnh
3x4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập_Tự do_Hạnh phúc
------***------

ĐƠN XIN THỰC TẬP

Kính gửi: .......................................................

Tôi tên: .................................................. Ngày sinh: .......................... Nam .... Nữ ....

Nơi sinh: ...................................................................................................................

CMND số: ............................. Ngày cấp .............................. Tại: ...............................

Địa chỉ thường trú: .....................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: ..........................................................................................................

Điện thoại: .................................................................................................................

Là sinh viên trường: ......................................... Khoa: ...............................................

Lớp: ......................................... Hệ đào tạo: ..............................................................

Nay tôi làm đơn này với mong muốn được Công ty: ..................................................... tiếp nhận cho tôi được thực tập tại đơn vị sản xuất của qúy Công ty để hoàn tất học phần theo chương trình đào tạo của nhà Trường. Tôi xin cam kết thực hiện đúng các nội dung sau:

 • Tuân thủ tất cả các nội quy, quy định đối với sinh viên, học sinh thực tập, an toàn tài sản của Công ty, an toàn lao động tại công trường.
 • Bồi hoàn các tổn thất, hư hỏng tài sản do bản thân tôi gây ra tại Công ty (nếu có).

Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại quý Công ty.

Thông tin của cơ quan đến thực tập:

- Tên cơ quan: .........................................................................................................

- Địa chỉ: ..................................................................................................................

- Điện thoại liên lạc: ..................................... Họ Tên: ...............................................

............, ngày..... tháng ..... năm 20.......
Ý KIẾN TIẾP NHẬN CỦA CÔNG TY Sinh viên-Học sinh

Giấy giới thiệu là một trong những mẫu giấy hành chính văn phòng được sử dụng nhiều nhất. Mẫu giấy giới thiệu chuẩn cùng cách viết giấy giới thiệu đã được chúng tôi soạn thảo nhằm hướng dẫn các bạn chưa biết. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu giấy giới thiệu chuẩn kèm cách viết giấy giới thiệu của VnDoc.com.

4. Thực tập tốt nghiệp là gì?

Thực tập tốt nghiệp là yêu cầu bắt buộc của chương trình cử nhân kinh doanh. Đây là thời gian sinh viên được tiếp cận mới môi trường kinh doanh thực. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên và người phụ trách từ đơn vị thực tập, sinh viên sẽ phải làm việc tại một doanh nghiệp hay tổ chức có liên quan. Công việc này áp dụng những gì bạn đã học trong chương trình học tập tại trường vào hoạt động tại đơn vị thực tập. Kết quả của nhiệm vụ này thể hiện Khóa luận tốt nghiệp (Internship Report – Action plan) để hoàn thành một học phần của chương trình đào tạo.

5. Mục tiêu của thực tập tốt nghiệp

Thực tập tốt nghiệp để sinh viên có thể trở nên quen thuộc với nghề nghiệp và tham gia vào quá trình lao động; Áp dụng kiến thức và/hoặc kỹ năng học được trong Trường.

Thực tập tốt nghiệp là một cơ hội để khám phá những kiến thức có giá trị trong thế giới thực. Sinh viên sẽ học được nhiều điều tuyệt vời về bản thân có thể sử dụng khi bạn bắt đầu tìm việc. Bạn cũng sẽ có được kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực yêu thích và sẽ tạo liên lạc hữu ích khi bắt đầu tìm kiếm một công việc. Đối với những lý do này, thực tập thường được coi là cầu nối bạn với thị trường việc làm.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
13 117.588
Thủ tục hành chính Xem thêm