Đơn xin việc bằng tiếng Anh - QC Supervisor

QC Supervisor (giám sát kiểm tra chất lượng) là một chức danh thuộc cấp quản lý, yêu cầu ứng viên phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và kiểm định chất lượng của nhóm sản phẩm cụ thể, lên kế hoạch và phân công công việc cho nhân viên QA/QC, nắm rõ quy trình kiểm định chất lượng sản phẩm để gửi báo cáo cho cấp cao hơn. Vì vậy, trong mẫu đơn xin việc của mình, ứng viên phải thể hiện được chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với ngành sản xuất kinh doanh mà nhà tuyển dụng yêu cầu.

Đơn xin việc bằng tiếng Anh - Mechanical Engineer
Đơn xin việc bằng tiếng Anh - Accountant
Đơn xin việc bằng tiếng Anh - Civil Engineer
Đơn xin việc bằng tiếng Anh - Import Export Staff
Mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh - Interpreter

Đơn xin việc bằng tiếng Anh - QC Supervisor

[Full name]
[Address]
[Phone]
[Email]

Dd/mm/yy

Mr. Nguyen Van B
HR Manager
ABC Garment Company
Tan Phu District, Ho Chi Minh City

Dear Mr. B,

Apply to: QC Supervisor position

According to the posting I read via internet, you’re currently looking to hire a QC Supervisor. I believe that I am a perfect candidate for the job.

I have a B.S. in Garment Technology from DEF University, over 3 years in garment industry as QC Supervisor, strong ability to monitor production process, inspect materials and products for defects during sewing operation, printing, washing and final packing process.

I am a well organized, hardworking person. I am always willing to work beyond normal working schedule to complete orders on time. I have the applicable education, training, and experience that you are requesting of your QC Supervisor position.

Đánh giá bài viết
1 2.483
Mẫu CV xin việc Xem thêm