Đơn xin xác nhận dân sự

Mẫu đơn xin xác nhận dân sự hay mẫu đơn xin xác nhận của công an phường được sử dụng trong các trường hợp cần xác nhận quyền dân sự cho bản thân để chứng minh về lý lịch cá nhân. Mẫu đơn xin xác nhận này nhằm đảm bảo không vi phạm những chủ trương, chính sách của Đảng, không có tiền án tiền sự trong thời gian thường trú tại địa phương.

1. Giấy xác nhận nhân sự là gì?

Giấy xác nhận nhân sự là một trong những yêu cầu quan trọng để xác nhận và chắc chắn một nhân sự tham gia vào những giao dịch dân sự, chứng thực cho việc mỗi cá nhân có hay không việc chấp hành pháp luật.

Nói cách khác, giấy xác nhận này được xem như giấy đánh giá hạnh kiểm cá nhân khi sinh sống và làm việc tại một địa phương nhất định.

2. Mẫu đơn xin xác nhận dân sự

Đơn xin xác nhận dân sự
Mẫu đơn xin xác nhận dân sự mới nhất

Nội dung chi tiết của Đơn xin xác nhận dân sự/ mẫu đơn xin xác nhận của công an phường:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------***--------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN DÂN SỰ

Kính gửi: Công an phường (xã)......................................................................

1. Tên tôi là:...............................................................................................................................

Sinh ngày:................................................................................................................................

Thường trú tại:..........................................................................................................................

Nghề nghiệp:.............................................................................................................................

Nơi công tác:.............................................................................................................................

2. Họ và tên Bố:.........................................................................................................................

Thường trú tại:..........................................................................................................................

Nghề nghiệp:............................................................................................................................

Nơi công tác:.............................................................................................................................

3. Họ và tên Mẹ:........................................................................................................................

Thường trú tại:..........................................................................................................................

Nghề nghiệp:.............................................................................................................................

Nơi công tác:.............................................................................................................................

4. Họ tên vợ/chồng:..................................................................................................................

Thường trú tại:..........................................................................................................................

Nghề nghiệp:.............................................................................................................................

Nơi công tác:.............................................................................................................................

Tôi xin đề nghị quý Công an phường (xã) xác nhận về nhân sự cho tôi trong thời gian thường trú tại địa phương không vi phạm tiền án, tiền sự tôi nghiêm chỉnh chấp hành những chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước và các quy định của Chính quyền địa phương.

................., ngày........tháng........năm........

XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG
(Nơi nhân sự có sổ hộ khẩu)
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Cách viết đơn xin xác nhận dân sự

Thông tin gia đình

Ngoài ra còn có thêm những thông tin xung quanh như : thông tin của gia đình, bao gồm thông tin của bố, mẹ và thông tin về chồng vợ… Tất cả những nguồn thông tin đó được viết và liệt kê theo motip: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, nghề nghiệp và cách thức liên hệ.

Nguyện vọng người làm đơn

Phần cuối cùng của giác xác nhận nhân sự là Nguyện vọng của người làm đơn.

Người lao động cần trình bày lí do, nguyện vọng xin giấy xác nhận nhân sự và cam kết những thông tin đã khai trên là đúng sự thật, đồng thời cũng xác nhận bản thân người làm đơn sẽ không vi phạm pháp luật và quy định địa phương nơi đang sống và làm việc. Nếu như những thông tin có sai sót hoặc sửa đổi, người lao động cần nhanh chóng thay đổi và sửa chữa để tránh mất thời gian về thủ tục giấy tờ.

Sau đó, kí rõ ràng họ tên và gửi tới công an địa phương xin xác nhận và cho dấu cùng với chữ kí.

Sau khi làm xong giấy, ứng viên mang ra phường, xã để xin xác nhận
Trên đây là một số thông tin rất cơ bản có liên quan tới mẫu giấy xác nhận nhân sự mà những người lao động có thể tham khảo, tìm hiểu và áp dụng khi cần. Song, trong một bộ hồ sơ, người lao động còn cần thêm nhiều giấy tờ cần thiết khác để cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà tuyển dụng.

Vì vậy, hi vọng, thông tin về giấy xác nhận nhân sự này hữu ích đến cho những người lao động đã, đang và sẽ chuẩn bị cho mình một bộ hồ sơ xin việc, đặc biệt là lao động làm việc tại nước ngoài.

Xem thêm:

Đánh giá bài viết
31 205.233
Thủ tục hành chính Xem thêm