Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo

Giấy xác nhận hộ nghèo - Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo

Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo là mẫu dùng cho các hộ gia đình, cá nhân viết đơn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã gửi lên Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. Mời bạn đọc tải mẫu giấy xác nhận hộ nghèo mà VnDoc giới thiệu dưới đây để tham khảo, sử dụng khi cần thiết.

Thủ tục xác nhận hộ nghèo

Thông tư hướng dẫn hỗ trợ hộ nghèo số 41/2014/TT-NHNN

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí

Mẫu giấy xác nhận hộ nghèo: 

Giấy xác nhận hộ nghèo
Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo

Mời các bạn tham khảo cụ thể nội dung Đơn xin xác nhận hộ nghèo để con được nhận tiền trợ cấp, hỗ trợ chi phí học tập được dễ dàng và nhanh chóng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------***------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ NGHÈO

Kính gửi: - UBND Xã (Phường): ...........................

         - Ban XĐGN Xã (Phường): ......................

Tôi đứng tên dưới đây là: …………………….......................…… Sinh ngày:.............…......

Số CMND/CCCD:...........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ấp ….......………………..........… xã ……………………… Huyện ……..

Hiện con tôi là: …………………………....................………. đang học lớp: …............……..

Trường Tiểu học …………..............................................................................................

Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo nhưng sổ nghèo còn đang được gia hạn gia đình tôi chưa nhận kịp nhận về.

Vậy nay tôi viết đơn này kính gởi đến chính quyền các cấp xác nhận hộ nghèo cho gia đình tôi để con chúng tôi được nhận tiền trợ cấp hỗ trợ chi phí học tập được dễ dàng.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

………, ngày……… tháng …… năm ........ 

Xác nhận của chính quyền

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
43 101.410
Thủ tục hành chính Xem thêm