Đơn xin xác nhận không có tiền án, tiền sự

1 18.273

Mẫu đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án, tiền sự

Đơn xin xác nhận không có tiền án, tiền sự nhằm xác định bản thân người làm đơn không vi phạm các quy định của pháp luật. Khi điền vào Mẫu đơn xin xác nhận không có tiền án, tiền sự, bạn cần trình bày các thông tin liên quan đến cá nhân một các chính xác.

Nội dung của Đơn xin xác nhận không có tiền án tiền sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XÁC NHẬN

Kính gửi: Công an …………………….

Tôi tên: …………………………………………Nam/Nữ:................

Sinh ngày……….tháng………..năm……….Tại:........................

Số CMND:………………..cấp ngày……………..Tại.....................

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Địa chỉ tạm trú:…………………………………………………………

Tôi là công dân cư trú tại địa phương, trong thời gian sinh sống tại địa phương tôi luôn chấp hành đúng pháp luật nhà nước và bản thân tôi chưa có tiền án, tiền sự. Nay tôi làm đơn này kính mong công an địa phương xác nhận để tôi bổ túc hồ sơ xin việc làm.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận CA địa phương                       …….., ngày ….tháng….năm………

                                                    Người làm đơn

Đơn xin xác nhận không có tiền án, tiền sự

Đơn xin xác nhận không có tiền án, tiền sự

Đánh giá bài viết
1 18.273
Thủ tục hành chính Xem thêm