Đơn yêu cầu thuận tình ly hôn

56 110.144

Đơn yêu cầu công nhận việc thuận tình ly hôn

Mẫu đơn xin ly hôn thường sẽ có Đơn xin ly hôn thuận tình và Đơn xin ly hôn đơn phương? Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn phải có xác nhận của UBND cấp phường về nguyên nhân ly hôn, mâu thuẫn vợ chồng. Sau khi tiến hành hòa giải 3 lần mà không thành, Tổ hòa giải sẽ xác nhận vào đơn xin ly hôn của bạn rồi gửi tới tòa án, yêu cầu tòa án giải quyết, mời bạn đọc tải mẫu đơn xin ly hôn thuận tình nếu bạn không may phải sử dụng đến nó.

Hướng dẫn thủ tục xin ly hôn

Đơn xin ly hôn, cách viết đơn ly hôn

Đơn khởi kiện ly hôn

Thủ tục ly hôn thuận tình

Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình như sau:

Đơn yêu cầu công nhận việc thuận tình ly hôn
Đơn yêu cầu thuận tình ly hôn

Nội dung cụ thể Đơn yêu cầu thuận tình ly hôn như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***---------

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,
NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN…......................- TP ......................

Họ và tên chồng:..............................................................Sinh ngày:...............................

CMND số:................................................. Do công an.................. Cấp ngày:..................

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:................................................................................................................

Họ và tên vợ: ................................................................Sinh ngày:..................................

CMND số: do công an cấp ngày:.......................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:.................................................................................................................

Xin trình bày với quý toà một việc như sau:

Hai chúng tôi đã kết hôn từ năm............................. có đăng ký kết hôn tại UBND phường..........................

.....................................................................................................................................

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân ..............................................công nhận thuận tình ly hôn, lý do:

.....................................................................................................................................

Vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay, cụ thể:

1. Về con chung có (chưa có):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

2. Về tài sản chung chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì).

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

(Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung)

3. Về nhà ở chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

(Nếu không có nhà ở thì ghi không có)

4. Về vay nợ chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

(Nếu không có vay nợ thì ghi không có)

Kính đề nghị Quý Toà xem xét.

         ..............., ngày.........tháng..........năm ...........
      Họ và tên chồng Họ và tên vợ
Đánh giá bài viết
56 110.144
Hôn nhân - Gia đình Xem thêm