20 mẫu câu chào hỏi tiếng Anh khi gặp mặt ai đó

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tổng hợp những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cơ bản khi gặp ai đó gồm 20 cấu trúc câu tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc tích lũy thêm nhiều câu nói tiếng Anh thông dụng khi gặp một ai đó.
Tiếng Anh giao tiếp Xem thêm