3 con đường lây nhiễm chính của virus Zika

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Virus Zika lây lan qua những con đường nào? Virus Zika có thể lây qua đường muỗi đốt, truyền máu và quan hệ tình dục, nội dung cụ thể ra sao các bạn cùng tìm hiểu trong bài nhé.
Bệnh về não Xem thêm