3 điểm mới cần chú ý trong Thông tư 22 về đánh giá học sinh tiểu học

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh tiểu học có hiệu lực ngày 06/11/2016. Theo đó, Thông tư 22 có 3 điểm mới cần chú ý, sửa đổi, bổ sung về quy định đánh giá học sinh tiểu học, mời các thầy cô cùng tham khảo.
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm