8 tư thế bạn vẫn đứng hàng ngày nhưng hóa ra rất có hại

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Dù đứng hay ngồi với các tư thế sai cách đều rất nguy hiểm và cực kỳ có hại đối với sức khỏe bạn. Sau đây là các tư thế đứng sai cách hằng ngày bạn hay mắc phải, bạn có thể khắc phục nhanh chóng nếu phát hiện sớm để tránh những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.
Bài tập vận động Xem thêm