Bài giảng Vợ chồng A Phủ Ngữ văn 12

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tài liệu định dạng.PPT 10/01/2018 10:57:51 CH
"Vợ chồng A Phủ" là một tác phẩm đặc sắc của nhà văn Tô Hoài được tặng giải nhất giải thưởng Hội văn nghệ Việt Nam 1954 - 1955. Bài giảng Vợ chồng A Phủ Ngữ văn 12 là tài liệu giảng dạy Ngữ văn 12 mà quý thầy cô có thể tham khảo để chuẩn bị bài giảng hiệu quả.
Xem thêm các thông tin về Bài giảng Vợ chồng A Phủ Ngữ văn 12