Bài tập chữa thoát vị đĩa đệm vùng thắt lưng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thoát vị đĩa đệm là bệnh thường gặp ở cột sống. Hiện nay có rất nhiều phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm. Luyện tập là một phương pháp giúp giảm tình trạng này. Các bạn tham khảo các bài vận động sau đây dành cho người thoát vị đĩa đệm vùng thắt lưng rất tốt và hiệu quả.
Bài tập vận động Xem thêm