Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 33

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
file tải. DOC 230,5 KB 05/03/2019 11:37:40 SA
Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 tuần 33 có đáp án sẽ giúp các em học sinh hệ thống lại các kiến thức được học trong lesson 1 và lesson 2 Unit 20. Sau đây mời các em tham khảo.