Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 34

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
VnDoc.com xin giới thiệu Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 tuần 34 với các dạng bài tập khác nhau, đi kèm đáp án giúp các em học sinh ôn tập các kiến thức được học trong Lesson 3 Unit 20: What are you going to do this summer? và phần Review 4 tiếng Anh lớp 4 chương trình mới.
Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm