Bài tập mạo từ trong tiếng Anh có đáp án

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mạo từ a, an, the là một trong những điểm khó khăn trong ngữ pháp tiếng Anh. Có rất nhiều quy tắc, trường hợp ngoại lệ về mảng ngữ pháp này. Mời các bạn vào luyện tập Bài tập mạo từ trong tiếng Anh có đáp án để nắm chắc hơn phần ngữ pháp này nhé!
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm