Bài tập nguyên lý thống kê

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Bài tập nguyên lý thống kê 467,5 KB 05/06/2014 12:32:00 CH
Tuyển chọn các bài tập môn nguyên lý thống kê để giúp sinh viên củng cố kiến thức cho môn học này.
Xem thêm các thông tin về Bài tập nguyên lý thống kê
Cao đẳng - Đại học Xem thêm