Bài tập tiếng Anh về So that, In order to, Too...to, Such...that và Enough

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bài tập tiếng Anh về So that, In order to, Too...to, Such...that và Enough rất thường được dùng trong văn viết (verbal) cũng như văn nói (non-verbal). Tuy nhiên, nhiều khi các bạn vẫn bị nhầm lẫn cách dùng các từ này và vị trí của các từ này trong câu. Mời các bạn vào làm bài tập để nắm chắc kiến thức phần này hơn nhé!
Tiếng Anh lớp 8 Xem thêm