Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 28

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 28 315 KB 07/12/2017 8:25:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965) hỗ trợ học sinh ôn luyện kiến thức và làm quen các dạng câu hỏi trắc nghiệm Sử.
Xem thêm các thông tin về Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 28
Trắc nghiệm Lịch sử 9 Xem thêm