Bài tập trắc nghiệm về Trạng từ trong Tiếng Anh có đáp án

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Trạng từ trong tiếng Anh hay còn gọi là phó từ, còn gọi là adverb. Trạng từ là những từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, một trạng từ khác hay cho cả câu. Bài tập trắc nghiệm về Trạng từ trong Tiếng Anh có đáp án sẽ giúp bạn nắm chắc kiến thức lý thuyết.
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm