Bài tập về câu gián tiếp trong Tiếng Anh (bài 2)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Câu gián tiếp hay còn được gọi là câu tường thuật thường sử dụng thường xuyên trong giao tiếp, các bài kiểm tra, bài thi Tiếng Anh. Ôn tập câu gián tiếp giúp các bạn nắm vững được cách sử dụng và nâng cao khả năng Tiếng Anh của mình.
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm