Bài tập viết lại câu môn Tiếng Anh lớp 6 số 2

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn bài tập viết lại câu môn Tiếng Anh lớp 6. Qua các bài tập này hy vọng kiến thức ngữ pháp của các bạn được củng cố và nắm chắc dạng bài tập Rewrite the following sentences English 6.
Tiếng Anh lớp 6 Xem thêm