Bài toán tăng và giảm một số lần và so sánh hai số phần 3

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file .doc 112 KB 01/11/2018 11:20:47 SA
Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Bài toán tăng và giảm một số lần và so sánh hai số phần 3 là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 3.