Bài tuyên truyền phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Trước tình trạng con trẻ bị xâm hại liên tiếp trong thời gian qua, nhiều gia đình đã tự trang bị các kiến thức cũng như dạy các cháu một số kỹ năng cơ bản để phòng, chống bị xâm hại. Bài tuyên truyền phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em sẽ giúp quý phụ huynh có thêm tri thức để dạy con tự bảo vệ mình.
Văn hóa - Du lịch - Thể thao Xem thêm