Bài tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019”

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Việc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược chăm sóc, bảo vệ sức khỏe con người và còn là quyền cơ bản của mỗi người dân. Bài tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019” sẽ giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề ATTP.
Văn hóa - Du lịch - Thể thao Xem thêm