Bài văn cúng xây mộ

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Bài văn cúng xây mộ 103,9 KB 30/01/2018 4:34:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Văn khấn cúng lễ tạ mộ mới xây xong là một nghi lễ truyền thống của người Việt để thể hiện sự hiếu thuận của con cháu đối với tổ tiên của mình.
Xem thêm các thông tin về Bài văn cúng xây mộ
Văn khấn cổ truyền Xem thêm