Văn khấn tạ đất - Bài cúng tạ đất cuối năm

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Để chuẩn bị cho lễ cúng tạ đất, văn khấn tạ thần linh thổ địa ngoài việc chuẩn bị mâm cúng thật chu đáo thì khi hành lễ các bạn còn phải đọc bài văn khấn lễ tạ đất để chuyển lời thành tâm đến thần linh.
Văn khấn cổ truyền Xem thêm