Bài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 1: Em hãy tả quang cảnh một phiên chợ theo tưởng tượng của em

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
6 bài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 1: Em hãy tả quang cảnh một phiên chợ theo tưởng tượng của em. Các bài văn mẫu tả phiên chợ tết theo trí tưởng tượng của em kèm lập dàn ý tả quang cảnh một phiên chợ sẽ giúp cho các bạn học sinh có những sáng tạo trong câu văn, bay bổng theo trí tưởng tượng để viết về phiên chợ quê.
Môn Ngữ văn lớp 6 Xem thêm