Bài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 4: Hãy tả một nhân vật có hành động và ngoại hình khác thường mà em đã có dịp quan sát, đã đọc trong sách hoặc nghe kể lại

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Hãy tả một nhân vật có ngoại hình khác thường - Bài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 4: Hãy tả một nhân vật có hành động và ngoại hình khác thường mà em đã có dịp quan sát, đã đọc trong sách hoặc nghe kể lại. Đây là tài liệu tham khảo hay dành cho các bạn học sinh trong quá trình làm bài viết văn số 7 đề 4.
Môn Ngữ văn lớp 6 Xem thêm