Bản cam kết trách nhiệm của giáo viên thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bản cam kết trách nhiệm của giáo viên thực hiện nhiệm vụ năm học là bản cam kết giáo viên ghi thông tin và ký gửi lên Ban giám hiệu, đưa ra phương hướng và mục tiêu cam kết đạt được trong năm học mới.
Văn bản giáo dục Xem thêm