Bảng convert điểm TOEIC

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Bảng convert điểm TOEIC 253,6 KB 20/06/2019 4:46:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bảng quy đổi điểm TOEIC 2019 2 kỹ năng giúp bạn đọc chuyển đổi số câu đúng trong bài thi ra điểm số TOEIC theo từng kỹ năng: Kỹ năng Nghe (Listening Part) và Kỹ năng Đọc (Reading part) một cách chính xác.
Xem thêm các thông tin về Bảng convert điểm TOEIC
Luyện thi TOEIC Xem thêm