Bảng giá lệ phí trước bạ xe ô tô pick up, ô tô tải van

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ tài chính ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ mới đối với ô tô xe máy áp dụng từ ngày 10/4/2019. Sau đây là bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô pick up, ô tô tải van mới nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.
Lệ phí trước bạ ô tô Xem thêm