Báo cáo kết quả nhập khẩu nuôi giữ thủy sản

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Báo cáo kết quả nhập khẩu nuôi giữ là biểu mẫu báo cáo kết quả nhập khẩu nuôi giữ thủy sản được ban hành theo Thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT. Mời các bạn cùng theo dõi.
Thủ tục hành chính Xem thêm