Báo cáo kiểm điểm việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 của tập thể Đảng ủy, chi ủy

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Báo cáo kiểm điểm việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 của tập thể Đảng ủy, chi ủy là bản kiểm điểm cuối năm của cấp lãnh đạo. Mời các bạn tham khảo.
Thủ tục hành chính Xem thêm