Báo cáo thành tích cá nhân

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Báo cáo thành tích cá nhân (tệp PDF) 10/01/2018 10:57:51 CH
Báo cáo thành tích cá nhân là mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc áp dụng cho các cá nhân đạt được thành tích tốt khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
Xem thêm các thông tin về Báo cáo thành tích cá nhân