Basel 2 là gì? Đặc điểm và Chuẩn mực Basel 2

Basel II là phiên bản thứ hai của Hiệp ước Basel, trong đó đưa ra các nguyên tắc chung và các luật ngân hàng của ủy ban Basel về giám sát ngân hàng. Để hiểu rõ hơn về Basel 2 là gì, mời các bạn tham khảo bài viết sau đây.
Hỏi - Đáp thắc mắc Xem thêm