BBC Learning English: Bầu cử TT Mỹ và Thế vận hội Rio có gì lạ?

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mời bạn cùng học Tiếng Anh với BBC Learning English để xem Bầu cử TT Mỹ và Thế vận hội Rio có gì lạ? Sau mỗi bài nghe, sẽ có Transcript/ Bài khóa, Words and Phrases/ Từ vựng, Exercise/ Bài tập, Answer/ Giải đáp để các bạn luyện nghe và kiểm tra khả năng hiểu bài của các bạn.
Luyện nghe tiếng Anh Xem thêm