Biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn là mẫu biên bản được lập ra khi bàn giao hồ sơ, phương tiện vi phạm hành về hóa đơn. Biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn được ban hành theo Thông tư số 10/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.
Thủ tục hành chính Xem thêm