Mẫu biên bản tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Biên bản tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế là văn bản do cơ quan ra quyết định thanh tra thuế trực tiếp ban hành về việc tạm giữ tài liệu, tang vật của cá nhân, tổ chức có hành vi trốn thuế, gian lận thuế sau khi cơ quan thanh tra phát hiện ra hành vi gian lận thuế trốn thuế của đơn vị trong quá trình thanh tra, kiểm tra...
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm