Hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất 394 KB 05/11/2015 9:34:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Hợp đồng mua bán hàng hóa là mẫu hợp đồng thương mại thỏa thuận về việc mua bán hàng hóa giữa người mua và người bán. Mẫu hợp đồng mua bán này được lập trước sự thỏa thuận của 2 bên về sản phẩm, giá trị hàng hóa được liệt kê. VnDoc.com xin giới thiệu cho các bạn 2 mẫu hợp đồng dưới đây, mời các bạn cùng tải về sử dụng.
Xem thêm các thông tin về Hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý Xem thêm