Bộ đề thi học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử - Địa lý năm 2019 - 2020

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ đề thi học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử - Địa lý năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 bao gồm đáp án, bảng ma trận đề thi cho các em học sinh tham khảo, ôn tập chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1.