Bộ đề thi và đáp án Hội thi tìm hiểu về ASEAN

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
178 câu hỏi và đáp án tìm hiểu về ASEAN được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm và tự luận cùng hướng dẫn đi kèm để các bạn học sinh, sinh viên có thể làm bài thi tìm hiểu ASEAN tốt nhất.
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm