Bộ Giáo dục chính thức không bắt buộc giáo viên làm sáng kiến kinh nghiệm

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Chính thức bỏ tiêu chí thi đua sáng kiến kinh nghiệm cho giáo viên. Đây là nội dung được nêu rõ trong Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.
Văn bản giáo dục Xem thêm