Bộ Giáo dục sẽ thí điểm không còn công chức, viên chức trong giáo viên

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ GD-ĐT sẽ triển khai thí điểm không còn công chức, viên chức trong giáo viên mà sẽ theo chế độ hợp đồng có vào - có ra, có chế độ đãi ngộ lớn. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
Văn bản giáo dục Xem thêm